Kalem Güzeli - Türk Hat Sanatı. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanati - Hattat İbrahim Sükûti

Hattat İbrahim Sükûti


Esma Sultan Sarayı'nın bekçisi idi. Bu saray Defterdar sahilinde idi. Gayet ağır ve çok yaşlı iken, 1250/1834'de vefat etti. Kabri, Edirnekapı mezarlığında, Lâ'li Çeşmesi civarında olup mezar taşı kitabesi şöyledir:

Huve'l Hayyu'l-Bâkî
Kudvetu'l-hattâtîn ve'r-rakımîn
Ve umdetu'l-esâtîzi'l-âlemîn
Alimu'l-esrâri sahibu'l-âsâr
Rahmetul'l-lahi teâlâ aleyhi'l-gaffâr
Hattat es-Seyyid İbrahimu's-Sukûtî
Efendi ruhiçun Fatiha Sene 1250 ketebehu damade'l-merhum

Kabirtaşı Kitabesini yazan damadı Mustafa Hilmi Efendi de değerli bir hattat olduğu halde, hayatı hakkında bir bilgi yoktur.
Karagümrük'de, Eski Ali Paşa Caddesi üzerinde, Sultan IV. Mustafa'nın annesi Ayşe Sineperver Valide Sultan (ö. 1244/ 1828)'a ait harap çeşmenin h. 1241/1826 tarihli kitabesi de İbrahim Sükuti Efendi'nindir.

(Habib, 168; ibnûlemin, 147; Rado, 203; Hakanı Mehmed Bey'in Hitye-i Seri fesi, Hazırlayan. Abdülkadir Karahan, istanbul, 1992. Ölüm tarihini, Habib, 168'de yanlışlıkla h. 1253 olarak vermiştir. Halbuki Ibnülemin'in kitabındaki kabir kitabesinde ölüm tarihi, h. 1250/1834'dür.)

Kaynak: Dr. Süleyman Berk, Eyüplü Hattatlar, Eyüp Sultan Belediyesi Yayınları.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Ayet-i Kerime - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 
Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalem-guzeli.org 2008 - 2018