Kalem Güzeli - Türk Hat Sanatı. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanati - Hattat Mehmed Kamil (Ülgen) Bey

Hattat Mehmed Kamil (Ülgen) Bey


Hattat Mehmed Kamil (Ülgen) Bey

Mehmed Kâmil Ülgen Bey, Süleymaniye camii müezzinlerinden Osman Efendi’nin oğludur. R. 1302 (1886) yılında Vezirköprü ilçesi Zeytun nahiyesinde doğdu. R. 1305 (1889) yılında babası tarafından İstanbul’a getirildi. İbtidaî, rüşdî, kısmen idadi ve hsusi tahsil gördü. Filibeli bakkal Hacı Arif Efendi’den sülüs ve nesih yazı yazdı.R. 1318 (1902) yılında Harbiye nezaretinde kâtipliğe tayin ve 1319 (1903)’de müsabaka ile dördücü sınıfa terfi edildi.

R. 1319’dan 1322 (1903 – 1906)’ye kadar Sami Efendi’den ta’lik ve celi yazdı.

R. 1323 (1907)’de Ticaret mektebi âlisine girdi, 1324 (1908)’de oradan Mektebi Hukuka naklederek 1327 – 1328  (1911 – 1912)’de diploma aldı. Harbiye Nezaretindeki vazifesine de devam etti. R. 1329 (1913) nihayetinde Müdafaa-i milliye vekâleti ordu dairesine ve bilahare Hukuk Müşavirliği kalemine tayin edildi.

Seferberlikten evvel iki seneye yakın Matbaa-i Askeriye’nin yazılarını yazdı ve Darüttedris hüsn-i hat muallimliğini yaptı. Ankara’da Millet Meclis Vilâyet matbaaları hattatlığında bulundu. Birçok müesseseye yazı yazdı.

Daha sonra Askerî Divan-ı Temyiz’e tayin edildi. Kolordu müşavir muavinliğine terfi edilerek Konya’da beşinci kolorduya gitti. Bir sene kadar orada hizmet ettikten sonra yazıya olan hevesinden dolayı istifa ederek İstanbul’a geldi.

Lâtin harfi kabul edilinceye kadar İstanbul’da muhtelif matbaaların hattatlığı ile iştigal etti. 1930’da Adliye Vekâletine müracaatı üzerine Akçaabat ilçesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi. Muhtelif Adliye memuriyetinden sonra kendi isteği ile emekli edildi.

Kaynak: Son Hattatlar, İbnülemin Mahmud Kemal İnal.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Ayet-i Kerîme - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 
Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalem-guzeli.org 2008 - 2018