Kalem Güzeli - Türk Hat Sanatı. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanati - Hattat Bakkal Hacı Arif Efendi

Hattat Bakkal Hacı Arif Efendi


Bakkal Arif Efendi 1830’da Filibe’de doğdu. Medrese öğrenimi gördü. Babası "Emir Şeyhleri" denilen bir âileye mensup Süleyman Efendi'dir. Hafız İsmail Efendi'den hat dersleri görüp icazet aldı. 1876 yılında İstanbul'a geldi ve Saraçhanebaşı'nda bir bakkal dükkanı açtı. Daha sonraları Şevki Efendi'den hat dersleri gördü ve ikinci icazetini de 1883 yılında aldı. Bir Hilye-i Şerif olan bu icazetname Topkapı Sarayı Müzesi GY, nr.335 envanterindedır.

Maârif mekteplerinde ve Nûruosmâniye Câmii avlusundaki meşkhanede 1319/1899 yılına kadar hocalık yaptı. Sülüs ve nesih, meşk, kıta, hilye, murakka, Evrad, Delail, levha ve Kur'an-ı Kerim pek çok eser bıraktı. Sâmi Efendi'nin "Böyle celî Besmele yazılmamıştır" diye takdir ettiği İstanbul Şehzâde Câmiin vefa kapısı üzerindeki 1314 târihli Besmele onun güzel eserleri arasındadır. Çok hızlı yazması ile de ünlüdür. Eş-Şeyh Abdülaziz er-Rifâî, Arif Hikmet Bey (ö. 1337/1918), Bahâüddin Bey (ö. 1958), Kâmil Ülgen Bey, Üsküdar Yeni Câmii müezzini İsmâil Efendi, Necmeddin Okyay ve Re'fet Efendi (ö. 1949) Ârif Efendi'nin önde gelen talebelerindendir. 1909’da vefat etti.

Kaynak: İslâm-Türk Ansiklopedisi, I, 495; Habib, Hat ve Hattâtân, 181.
İbnülemin Mahmud Kemal, Son Hattatlar, 54

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Zerendud Levha - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 
Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalem-guzeli.org 2008 - 2018